بدینوسیله به اطلاع میرساند باغ وحش و شهربازی ارم سبز تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

بدینوسیله به اطلاع میرساند باغ وحش و شهربازی  ارم سبز تا اطلاع ثانوی     تعطیل   می باشد. در ضمن فضای سبز و دریاچه ماهیگیری از ساعت 8 صبح لغایت 18 پذیرای شما عزیزان می باشد.