مقاله باغ وحش ارم؛ مقاله برتر اتحادیه باغ وحش های اروپا شد


مقاله باغ وحش ارم؛ مقاله برتر اتحادیه باغ وحش های اروپا شدمقاله باغ وحش ارم؛ مقاله برتر اتحادیه باغ وحش های اروپا شد

 

دکتر ایمان معماریان؛ دامپزشک باغ وحش ارم تهران و نویسنده مقاله در این خصوص گفت : این مقاله با محوریت باغ وحش ارم نوشته شده و من در این مقاله به اهمیت پلنگ ایرانی و آسیب هایی که بدلیل گذاشتن تله های غیرقانونی بقای این حیوان را تحت الشعاع قرار داده پرداخته ام.

دکتر معماریان در این مقاله به چگونگی کمک باغ وحش ارم به برخی از این حیوانات آسیب دیده در طبیعت اشاره کرده و در بخشی از آن با نامبردن از کیجا؛ ماده پلنگ ایرانی باغ وحش ارم که از ناحیه دست آسیب جدی دیده و در شرایط معلولیت به حیات خود در باغ وحش ارم ادامه می دهد؛ توانسته این حیوان را به یکی از مهمترین حیوانات در EEP پلنگ ایرانی در اروپا بدل کند؛ بگونه ای که در حال حاضر در اتحادیه باغ وحش های اروپا از کیجا بعنوان مهمترین ژن تولید مثل پلنگ ایرانی نامبرده می شود و این مهم باعث شده اقدامات صورت گرفته در باغ وحش ارم نیز مورد تقدیر باغ وحش های دنیا قرار گیرد.

لازم به توضیح است EEP یک سری برنامه هایی است تحت نظارت اتحادیه باغ وحش های اروپا که تکثیر گونه های در خطر انقراض را در باغ وحش های تحت نظر اتحادیه کنترل می کند.


نظرات شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
عنوان:
پیام :