دریاچه قایقرانی پارک ارم
دریاچه ای به مساحت 9 هکتار با قابلیت ماهیگیری، قایقرانی و ... 

55.jpg