شهربازی دو


شهربازی دو کم نظیر بودن مجموعه مذکور در استان تهران و انحصاری بودن آن از نظر تنوع ، وسعت و موقعیت جغرافیایی در کشور 
نمازخانه و سرویس های بهداشتی و دیگر امکانات رفاهی در مجموعه
 
 
ردیف وسیله تفریحی شهربازی2 ظرفیت دستگاه(نفر) شرایط سنی   توضیحات
1 فریزبی کودک 8 از 4 الی 10
2 سورتمه 40 از 10 الی 55
3 جایرسوئینگ 40 از 14 الی 55
4 دیسک و کاستر 40 از 12 الی 50
5 پاراتاور 12 از 12 الی 60
6 موتور کودکان 5 از 3 الی 8
7 اسب گردان 24 از 4 الی 10
8 قطار شادی(ترن کودک) 14 از 4 الی 10
9 استخر توپ 10 از 3 الی 7
10 کاترپیلار 60 حداقل 10
11 آکروجت 16 حداقل 6
12 قطار شادی
13 کشتی امیر 30 حداقل 10
14 قوی گردان 16 از 3 الی 10
15 چرخ و فلک 96 حداقل14 کمتر از 14 بهمراه والدین
16 آفتاب و مهتاب 12 از 3 الی 8
17 سفینه 36 از 12 الی 50
18 مونوریل 24 حداقل 10
19 ترن هوایی کودک 10 از 5 الی 12
20 تونل وحشت 8 حداقل 5
21 ماشین برقی بزرگ 16 حداقل 10
22 سینما 4 بعدی 48 حداقل 6
23 رالی کودکان 3 از 5 الی 12
24 فیلیپر 48 حداقل 12
25 عینک سه بعدی1
26 کشتی کودک 18 از 7 الی 12
27 ماشین برقی کودک 6 از 3 الی 10
28 رالی آسفالتی 4 حداقل 10
29 موتور پرشی 10 از 3 الی 10
30 سرسره بادی 10 از 7 الی 14
31 بوستر 16 حداقل 12
32 موتورکوبنده برقی 7 از 5 الی 12
33 بازیهای کامپیوتری 7دستگاه بعضی 5 سال به بالا بعضی7سال به بالا و بعضی بالای 10 سال
34 سقوط آزاد24از 12 الی 60