پروژه های اجرا شده و در دست اجرای پارک ارم
پروژه های انجام شده

1-بازسازی بازوها و تقویت سازه دستگاه سفینه شهربازی یک
2-بازسازی تاب زنجیری شهربازی یک شامل: تعویض بازوها ، نرده ها ، صندلی ها و نمای فوقانی
3-دیوار کشی پارکینگ 2 
4-تغییر کاربری بخش از استخر شنا جهت کاربری تفریحی
5-تغییرات اساسی درب ورودی باغ وحش
6-جمع آوری دستگاه های غیر جذاب ( ترن لوپ
7-آماده سازی محل جدید جهت قفس ببر سفید
8-آسفالت کاری در قسمت های مختلف مجموعه
9-عملیات آبیاری قطره ای جنگل از سه راه قایقرانی تا لونای 2
10- بازسازی اورژانس
11-احداث محل جدید انتظامات پارکینگ 4
12-احداث سرویس بهداشتی در محل قدیم جنب درب ورودی باغ وحش
13-اجرای ورودی جدید پارکینگ شماره 1
14- بازسازی پل فلزی رستوران جزیره


پروژه های در دست اجرا
 

1-انتقال محل بازیافت زباله
2-محوطه سازی فضای جنگلی لونا2
3-احداث دیوار سنگی شهر بازی 3
4-احداث جایگاه شیر ایرانی

نظرات شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
عنوان:
پیام :