جاذبه های پارک ارم

با حضور وزیر بهداشت

با حضور وزیر بهداشت از200 موتور آمبولانس جدید در مجموعه ارم سبز رونمایی شد

ادامه

اسپرم گیری از پلنگ

اسپرم گیری از پلنگ ایرانی باغ وحش تهران

ادامه

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

ادامه

بازدید گروه CRESAM

بازدید گروه CRESAM از باغ وحش تهران

ادامه